Rynki walutowe rządzą się swoimi prawami. O tym, jaki będzie kurs poszczególnych walut decyduje kilka czynników. Nie wszystkie z nich dotyczą walut i zależności, jakie pomiędzy nimi powstają. Przyjrzyjmy się, jakie czynniki wpływają na kurs jednej z najsilniejszych walut, jaką jest amerykański dolar.

jakie czynniki wpływają na kurs dolara

Najważniejsze czynniki, które wpływają na kurs dolara

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym, jaki będzie kurs dolara jest poziom inflacji. W przypadku, gdy rosną ceny artykułów eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych, stają się one mniej konkurencyjne. Gdy pojawia się inflacja, do zakupu przez kraje importujące towary z USA potrzebne są mniejsze zasoby finansowe. Jeśli podaż jest stabilna, popyt na dolara spada. Tym samym staje się on słabszy. W przypadku, gdy inflacja jest niska, możliwości podniesienia stóp procentowych są zredukowane. Do tego spada zainteresowane inwestowaniem w dolara. Na kurs dolara wpływa także wysokość stóp procentowych. Notowania amerykańskiej waluty zaczynają spadać, gdy wysokość stóp procentowych zostaje obniżona. Notowania dolara spadają również wtedy, gdy analitycy przewidują, że w bliskiej perspektywie zostanie podjęta decyzja o obniżeniu stóp procentowych. Spadek stóp procentowych sprawia, że zapotrzebowanie na rodzimą walutę zwiększa się. Inwestorzy chętniej lokują swój kapitał w rodzimej walucie. Zwiększa się między innymi zainteresowanie obligacjami (we wrześniu 2018 roku rentowność obligacji USA rosła). W lipcu Amerykański Bank Centralny nazywany potocznie Rezerwą Federalną podjął decyzję o podniesieniu stóp procentowych. W ten sposób dolar wzmocniono dolara. Na notowania amerykańskiej waluty wpływają także decyzje polityczne. Wystarczy jeden niefortunny wpis zamieszczony przez prezydenta Donalda Trumpa na Twitterze, aby amerykański dolar został bardzo mocno osłabiony. Z drugiej jednak strony prezydent Trump podejmował już takie decyzje, które amerykańską walutą wzmacniały bardzo mocno.

Prognozy dotyczące kursu dolara

Prognozy globalnego wzrostu gospodarczego zostały przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obniżone. Prognozy te zostały obniżone nie tylko na rok 2018, ale także na 2019. W związku z tymi prognozami kursy walut krajów wschodzących wzmocniły się, a kurs amerykańskiej waluty uległ osłabieniu. W stosunku do polskiego złotego amerykański dolar zaczyna powoli tanieć. Dolar traci na wartości nie tylko na polskim, ale także na globalnym rynku. Analitycy nie spodziewają się jednak, że w ciągu najbliższego czasu dolar będzie ulegał dalszemu osłabieniu.

Inflacja, stopy procentowe, prowadzona polityka krajowa i zagraniczna to część czynników, które wpływają nie tylko na kurs dolara. Są to czynniki, które decydują o kursie każdej waluty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *