Zdaniem wielu ekspertów zakupy transgraniczne, są jednym z podstawowych trendów rozwoju e-commerce w 2015. Pojawia się także coraz więcej czynników, które je ułatwiają. Wymienić tu można, chociażby jednolite przepisy dla e-handlu całej Unii Europejskiej. Co jednak z ewentualnymi sporami na linii klient-sprzedawca? Te przecież trudniej jest rozstrzygnąć, kupując za granicą. Ma być sposób również i na to.

Trwają prace nad specjalną unijną platformą internetową, która ma być niezwykle pomocna w rozstrzyganiu takich konfliktów. Ma to robić przede wszystkim w sposób szybki i efektywny. Ta platforma to Online Dispute Resolution. Sposób jej działania jest bardzo prosty. W wypadku wystąpienia w trakcie drażliwej sytuacji, za jej pośrednictwem składamy dotyczący zdarzenia wniosek. Powinien on zawierać nasze dane osobowe, opis problemu, a także dokumenty dotyczące konkretnej sprawy. Dalej nasz wniosek zostanie skierowany do odpowiedniej instytucji w kraju naszego zamieszkania, która zajmie się rozwiązaniem sprawy.

Takie narzędzie ma zwiększyć zaufanie klientów do robienia zakupów w zagranicznych sklepach internetowych. Wszak eliminuje ono obawę, związaną z jakimikolwiek prawnymi nieścisłościami na terenie obcego kraju. Co ciekawe, Online Dispute Resolution powstał z myślą o dokonujących zakupach transgranicznych, jest przydatny również w rozwiązywaniu nieścisłości prawnych, zachodzących w jednym państwie.

Jest jednak pewna zła wiadomość. Według informacji docierających z Unii Europejskiej, Online Dispute Resolution ma zostać udostępnione e-klientom, dopiero na początku 2016 roku.