W budowaniu pozycji sklepu internetowego, niezwykle istotne jest zbudowanie zaufania wśród potencjalnych klientów. Są bardzo różne metody, za pomocą których cel ten jest osiągany. Międzynarodowa porównywarka cen Idealo postanowiła sprawdzić, które z nich są najpopularniejsze. Badanie objęło również Polskę.

Innymi badanymi krajami były Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania oraz Włochy. Autorzy badania wyróżnili kilka kategorii, które powiązane były z budowaniem zaufania wśród klientów e-commerce. Tymi kategoriami były opinie klientów o sklepie, wyróżniania, certyfikaty, a także zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Pod uwagę brano fakt, jak często sklepy w danych krajach chwalą się danymi osiągnięciami na swoich głównych stronach.

Analizując wyniki tego badania, możemy dojść do wniosku, że polscy e-sprzedawcy lubi przekonywać do swojej wiarygodności każda metoda po trochu. W większości kategorii zajmujemy bowiem pierwsze miejsce. Tak jest w przypadku prezentowania na głównej stronie znaku jakości, a także wyróżnień czy certyfikatów. Te dwie ostatnie są jednak na naszym podwórku najmniej popularne. Podobnie zresztą jak w pozostałych uczestniczących w badaniu krajach. U nas najpopularniejsze jest eksponowanie tzw. znaków jakości, co w ogólnym rozrachunku zajęło trzecie miejsce wśród uczestników badania. Najpopularniejszymi metodami były opinie użytkowników, a także zapewnianie o bezpieczeństwie transakcji. Na tych dwóch ostatnich polach nie wypadliśmy jednak tak źle. W pierwszym przypadku ustąpiliśmy jedynie Wielkiej Brytanii, natomiast w drugim – Francji.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie pokazuje, że mimo prężnego rozwoju branży e-commerce w Polsce, wciąż jesteśmy rynkiem początkującym na tle Europy zachodniej. Świadczyć może o tym próbowanie zrobienia użytku z każdej z metod po trochu. Najważniejsze jest jednak, by e-sprzedawcy wsłuchali się w głos swoich stałych klientów i dzięki temu wiedzieli najlepiej, jak zaskarbili sobie ich zaufanie. Potem wystarczy to sukcesywnie wykorzystywać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *